Pakkausseloste Ceraderm Betaglucan

Ceraderm Betaglucan on kauran beetaglukaania sisältävä okklusiivinen voide. Se soveltuu pinnallisten palovammojen sekä vaurioituneen, ärtyneen ja kuivan ihon hoitoon.

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän valmisteen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

1. Mitä Ceraderm Betaglucan on ja mihin sitä käytetään

Ceraderm Betaglucan on rasvainen, okklusiivinen, ihoa suojaava voide, joka on tarkoitettu pinnallisten palovammojen, vaurioituneen, ärtyneen ja kuivan ihon hoitoon. Voidetta voidaan käyttää myös muiden iho-ongelmien, kuten psoriasiksen tai atooppisen ihon hoitoon.

Ceraderm Betaglucan

 • kosteuttaa ja suojaa ihoa ulkoisilta ärsykkeiltä
 • estää lämmön haihtumista
 • hillitsee ihon kutinaa, ärsytystä ja kipua
 • sisältää kauran beetaglukaania, joka sitoo kosteuden iholle ja muodostaa ihoa suojaavan pinnan
 • ei sisällä säilöntäaineita tai hajusteita

 

Ceraderm Betaglucan soveltuu käytettäväksi sekä lapsille että aikuisille. Voidaan käyttää koko keholla, myös kasvojen alueella.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Ceraderm Betaglucania

Älä käytä Ceraderm Betaglucania, jos olet allerginen valmisteen jollekin aineosalle (lueteltu kohdassa 6). Mikäli olet saanut erilliset ohjeet tuotteen käyttöä varten lääkäriltä tai hoitohenkilökunnalta, noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Varoitukset ja varotoimet
Ceraderm Betaglucan ei sovellu keskosten ihon hoitoon. Mikäli voide aiheuttaa ärsytystä tai oireita iholla, lopeta voiteen käyttö ja käänny asiassa lääkärin tai sinua hoitavan henkilön puoleen.

Voide ei ole haitallista nieltäessä. Vältä voiteen joutumista silmiin. Jos voidetta joutuu silmään, huuhtele silmät runsaalla vedellä. Tarvittaessa käänny lääkärin puoleen.

3. Miten Ceraderm Betaglucania käytetään

Käytä Ceraderm Betaglucania puhtaalle iholle. Levitä voidetta hoidettavalle ihoalueelle 1-2 kertaa päivässä tai annetun ohjeen mukaan. Voide on erittäin riittoisaa.

Levitä voide puhtain käsin tai esimerkiksi lastan avulla. Voidetuubi ei saa joutua kosketuksiin hoidettavan ihon kanssa, koska tällöin ihon epäpuhtaudet saattavat joutua tuubiin.

Pinnallisten palovammojen hoito
Ceraderm Betaglucania voidaan käyttää pinnallisten palovammojen hoitoon. Huuhtele iho puhtaaksi ja taputtele varovasti kuivaksi. Levitä voidetta hoidettavalle ihoalueelle. Tarvittaessa suojaa hoidettava kohta sidoksella. Lisää voidetta ja vaihda sidos tarvittaessa. Noudata aina lääkäriltä tai hoitohenkilökunnalta saamiasi hoito-ohjeita.

Jos palovamman tila ei parane tai se pahenee (esim. lisääntynyt kipu, turvotus tai haju), lopeta voiteen käyttö ja käänny lääkärin tai terveydenhuollon ammattilaisen puoleen.

Ruhjeiden ja haavojen hoito
Ceraderm Betaglucan voidaan käyttää akuuttien ruhjeiden ja pinnallisten haavojen hoitoon (esim. asvaltti-ihottuma, halkeamat, hiertymät). Puhdista iho vedellä tai tarvittaessa erillisellä ihon puhdistukseen tarkoitetulla antiseptisellä aineella. Taputtele iho kuivaksi. Levitä voidetta hoidettavalle ihoalueelle. Tarvittaessa suojaa iho sidoksella. Lisää voidetta ja vaihda sidos tarvittaessa. Noudata aina lääkäriltä tai hoitohenkilökunnalta saamiasi hoito-ohjeita.

Jos haavan tai ruhjeen tila ei parane tai se pahenee (esim. lisääntynyt kipu, turvotus tai haju), lopeta voiteen käyttö ja käänny lääkärin tai terveydenhuollon ammattilaisen puoleen.

HUOMIO: Ceraderm Betaglucania ei ole tarkoitettu kroonisten haavojen hoitoon.

Muuta huomioitavaa käytössä

Ceraderm Betaglucan on tarkoitettu vain paikalliskäyttöön iholla.

Älä käytä voidetta, mikäli tuubi on vaurioitunut tai viimeinen käyttöpäivä on umpeutunut. Voiteen viimeinen käyttökuukausi on merkitty tuubin yläsaumaan. Huomioi, että voide tulee käyttää 12 kuukauden kuluessa tuubin avaamisesta.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Ceraderm Betaglucanilla ei ole tunnettuja haittavaikutuksia. Mikäli kuitenkin epäilet, että voide on aiheuttanut sinulle asiaankuulumattomia oireita tai reaktioita, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.

5. Ceraderm Betaglucanin säilyttäminen

Säilytä voide huoneenlämmössä, alle 25°C. Säilyy avaamisen jälkeen 12 kuukauden ajan.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Älä käytä voidetta, mikäli tuubi on vaurioitunut tai viimeinen käyttöpäivä on umpeutunut. Voiteen viimeinen käyttökuukausi on merkitty tuubin yläsaumaan.

Tyhjä tuubi voidaan hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana. Kysy käyttämättömän tai vajaan tuubin hävittämisestä apteekista.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Ceraderm Betaglucan sisältää
Vaikuttavat aineet ovat valkovaseliini (Petrolatum), jojobaöljy (Simmondsia Chinensis) ja kauran beetaglukaani. Muut aineet ovat isododekaani, isopropyylimyristaatti, mikrokiteinen vaha ja piidioksidi (silica).

Valmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Vaalea rasvainen voide, joka tuoksuu miedosti kauralle.
30g, 100g ja 150g muovituubissa

Markkinoija/Jakelija
Bitelab Oy ja Decem Pharma Oy
Pakkalankuja 6 
01510 Vantaa 
Suomi
Puh: +358 10 8305800
info@bitelab.fi

Valmistaja
Galena Pharma Oy
Sammonkatu 10
70500 Kuopio
Suomi
Puh: +358 17 2881250
galena@galena.fi

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 5.2.2021
CE 0537

Bipacksedel Ceraderm Betaglucan

Ceraderm Betaglucan är en ocklusiv salva som innehåller betaglukan från havre. Salvan lämpar sig för behandling av ytliga brännskador, övriga hudskador samt en irriterad och torr hud.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda produkten. Den innehåller information som är viktig för dig.

1. Vad är Ceraderm Betaglucan och vad används det för

Ceraderm Betaglucan är en fet, ocklusiv salva som skyddar huden. Salvan är avsedd för behandling av brännskador, andra hudskador och en irriterad eller torr hud. Salvan kan också användas vid behandling av andra hudbesvär, såsom psoriasis eller en atopisk hud.

Ceraderm Betaglucan:

 • återfuktar huden och skyddar den mot yttre irritationsmoment
 • förhindrar avdunstning av värme
 • dämpar hudklåda, -irritation och -smärta
 • innehåller betaglukan från havre, som binder fukt och bildar en skyddande hinna på huden
 • innehåller varken konserveringsmedel eller parfym.

Ceraderm Betaglucan lämpar sig för både barn och vuxna. Kan användas på hela kroppen, även i ansiktet.

2. Vad du behöver veta innan du använder Ceraderm Betaglucan

Använd inte Ceraderm Betaglucan om du är allergisk mot något innehållsämne i preparatet (anges i avsnitt 6). Om läkare eller övrig vårdpersonal gett dig instruktioner som avviker från dem som anges i denna bipacksedel, ska du följa läkarens/vårdpersonalens anvisningar.

Varningar och försiktighet
Ceraderm Betaglucan lämpar sig inte för behandling av huden hos prematurer. Om salvan orsakar hudirritation eller övriga hudsymtom ska du sluta använda salvan och vända dig till läkare eller övrig vårdpersonal.

Det är inte farligt att svälja salvan, men undvik att få salva i ögonen. Om salva trots allt skulle komma i kontakt med ögonen, ska de sköljas med en riklig mängd vatten. Vänd dig vid behov till läkare.

3. Hur du använder Ceraderm Betaglucan

Applicera Ceraderm Betaglucan på ren hud. Bred ut salva över det område som ska behandlas 1–2 gånger per dag eller enligt särskilda instruktioner. Salvan är mycket dryg att använda.

Applicera salvan med rena händer eller t.ex. med hjälp av spatel. Tuben får inte komma i kontakt med det hudområde som ska behandlas, eftersom orenheter då kan komma åt att ta sig in i tuben.

Behandling av ytliga brännskador
Ceraderm Betaglucan kan användas för behandling av ytliga brännskador. Skölj huden ren och klappa den försiktigt torr. Applicera sedan salva över det område som ska behandlas. Skydda det behandlade området med bandage vid behov. Lägg på mer salva och byt ut bandaget när så behövs. Följ alltid de anvisningar läkare eller övrig vårdpersonal gett dig.

Om brännskadan inte blir bättre eller om den blir sämre (t.ex. tilltagande smärta, svullnad eller lukt) ska du sluta använda salvan och vända dig till läkare eller övrig yrkeskunnig vårdpersonal.

Behandling av krosskador och sår
Ceraderm Betaglucan kan användas för behandling av akuta krosskador eller sår (t.ex. skrubbsår, sprickor, skavsår). Rengör huden med vatten och vid behov med antiseptisk lösning avsedd för sårrengöring. Klappa huden torr. Applicera salva över det område som ska behandlas. Skydda området med bandage vid behov. Lägg på mer salva och byt ut bandaget när så behövs. Följ alltid de anvisningar läkare eller övrig vårdpersonal gett dig.

Om såret eller krosskadan inte blir bättre eller om den blir sämre (t.ex. tilltagande smärta, svullnad eller lukt) ska du sluta använda salvan och vända dig till läkare eller övrig yrkeskunnig vårdpersonal.

OBS! Ceraderm Betaglucan är inte avsett för behandling av kroniska sår.

Övrigt att observera vid behandlingen

Ceraderm Betaglucan är endast avsett för lokalt bruk på huden.

Använd inte salvan om tuben är skadad eller efter den sista användningsmånad som anges på den övre kanten av tuben. Observera att innehållet i en tub ska användas inom 12 månader efter att den öppnades för första gången.

4. Eventuella biverkningar

Ceraderm Betaglucan har inga kända biverkningar. Om du ändå misstänker att salvan orsakat dig oskäliga symtom eller reaktioner ska du tala om dessa för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

5. Förvaring av Ceraderm Betaglucan

Förvara salvan vid rumstemperatur, i högst 25 °C. Hållbarhet i öppnad tub: 12 månader.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Använd inte salvan om tuben är skadad, och inte heller eller efter den sista användningsmånad som anges på tubens övre kant.

En tom tub kan slängas bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur du ska göra, ifall du behöver slänga en tub som ännu innehåller salva.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration
De aktiva substanserna är vitt vaselin (petrolatum), jojobaolja (Simmondsia Chinensis) och betaglukan från havre. Övriga innehållsämnen är isododekan. isopropylmyristat, mikrokristallint vax och kiseldioxid (silica).

Salvans utseende och förpackningsstorlekar
Ljus, fet salva med en svag doft av havre.
Plasttuber på 30 g, 100 g och 150 g.

Marknadsförs/distribueras av:
Bitelab Oy och Decem Pharma Oy
Backasgränden 6
01510 Vanda
Finland
Tel: +358 10 8305800
info@bitelab.fi

Tillverkare:
Galena Pharma Oy
Sammonkatu 10
70500 Kuopio
Finland
Tel: +358 17 2881250
galena@galena.fi

Denna bipacksedel reviderades senast den 5.2.2021
CE 0537

                                                    

Instructions Ceraderm Betaglucan

Ceraderm Betaglucan is an occlusive ointment containing oat beta glucan. It is indicated in the treatment of superficial burns and damaged, irritated and dry skin.

Read this leaflet carefully before you start using this product because it contains important information for you.

1. What Ceraderm Betaglucan is and what it is used for

Ceraderm Betaglucan is a fatty occlusive ointment protecting the skin. It is indicated in the treatment of superficial burns and damaged, irritated and dry skin. The ointment can also be used for the treatment of other skin problems, such as psoriasis or atopic skin.

Ceraderm Betaglucan

 • moistens the skin and protects it from external irritants
 • prevents heat loss
 • controls itching, irritation and pain of the skin
 • contains oat beta glucan which binds moisture to the skin and forms a protective layer
 • contains no preservatives or fragrances

Ceraderm Betaglucan is suitable for both children and adults. It can be applied to the whole body, including the face.

2. What you need to know before you use Ceraderm Betaglucan

Do not use Ceraderm Betaglucan if you are allergic to any of the ingredients of this product (listed in section 6). If you have received separate instructions for use of the product from your doctor or healthcare personnel, always follow such instructions.

Warnings and precautions
Ceraderm Betaglucan is unsuitable for the treatment of preterm babies. If the ointment irritates the skin or causes skin symptoms, stop using it and consult your doctor or the person treating you.

The ointment is not harmful if swallowed. Avoid contact of the ointment with eyes. In case of accidental eye contact rinse your eyes with plenty of water. Contact a doctor if necessary.

3. How to use Ceraderm Betaglucan

Apply Ceraderm Betaglucan to clean skin. Apply the ointment sparingly to the affected skin area once or twice daily or as instructed. The ointment is very economical to use.

Use clean hands or a spatula, for instance, to apply the ointment. Do not allow the ointment tube to come in contact with the affected skin because impurities might get into the tube.

Treatment of superficial burns
Ceraderm Betaglucan can be used to treat superficial burns. Rinse the skin until clean and carefully dab it try. Apply the ointment to the affected skin area. Protect the area with a bandage, if necessary. Re-apply the ointment and change the bandage, if necessary. Always follow the instructions given by your doctor or by the healthcare personnel.

If the burn does not start healing or gets worse (e.g. increased pain, swelling or odour), stop using the ointment and consult a doctor or healthcare professional.

Treatment of bruises and cuts
Ceraderm Betaglucan can be used to treat acute bruises and superficial cuts (e.g. grazes, fissures, sores). Clean the skin with water or with an antiseptic skin cleanser, if necessary. Dab the skin dry. Apply the ointment to the affected skin area. Cover the skin with a bandage, if necessary. Re-apply the ointment and change the bandage, if necessary. Always follow the instructions given by your doctor or by the healthcare personnel.

If the cut or bruise does not start healing or gets worse (e.g. increased pain, swelling or odour), stop using the ointment and consult a doctor or healthcare professional.

N.B.: Ceraderm Betaglucan is not indicated in the treatment of chronic wounds.

Other considerations related to use

Ceraderm Betaglucan is only intended for topical use on the skin.

Do not use the ointment if the tube is damaged or after the expiry date. The expiry month is marked on the crimp of the tube. Please note that the ointment should be used within 12 months from opening the tube.

4. Possible side effects

Ceraderm Betaglucan has no known adverse effects. However, if you suspect that the ointment has caused you inappropriate symptoms or reactions, please tell your doctor, pharmacist or nurse.

5. How to store Ceraderm Betaglucan

Store the ointment at room temperature, below 25°C. It will keep stable for 12 months after opening.

Keep the product out of the sight and reach of children. Do not use the ointment if the tube is damaged or after the expiry date. The expiry month is marked on the crimp of the tube.

The empty tube can be discarded with ordinary household waste. Ask your pharmacist how to dispose of unused or partly used tubes.

6. Contents of the pack and other information

What Ceraderm Betaglucan contains
The active substances are petrolatum, jojoba oil (Simmondsia Chinensis) and oat beta glucan. The other ingredients are isododecane, isopropyl myristate, microcrystalline wax and silicon dioxide (silica).

What Ceraderm Betaglucan looks like and contents of the pack
Light, fatty ointment with mild oat scent.
30 g, 100 g and 150 g plastic tubes


Marketer/Distributor
Bitelab Oy and Decem Pharma Oy
Pakkalankuja 6
01510 Vantaa
Finland
Tel.: +358 10 8305800
info@bitelab.fi

Manufacturer
Galena Pharma Oy
Sammonkatu 10
70500 Kuopio
Finland
Tel.: +358 17 2881250
galena@galena.fi

This leaflet was last revised on 5.2.2021
CE 0537